MNIL Interiørarkitekt og møbeldesigner

Gjennom en praktisk tilnærming til materialer og fullskala prototyper, får jeg en dypere forståelse av hva design er. Med utgangspunkt i mennesket og opplevelser ønsker jeg å skape vakker design og arkitektur med fokus på taktilitet, kvalitet, materialer og form.  Mine andre innfallsvinkler til design er lekenhet og fortelling. Former og ideer kommer gjennom lekenheten og mitt syn på verden. Fortellingene er formidlet gjennom form. Her er målet mitt å stimulere til nysgjerrighet og fantasi. Kvalitet og skjønnhet mener jeg kommer fra detaljene: 
overganger – dimensjoner – komposisjon – kombinasjon. 
Derfor finner jeg D’en i detaljene.
Ikke d’en som i djevelen, men design!
portrett2.jpg

Utdannelse

Master,
m
øbeldesign og interiørarkitektur - KHIO 2020 -  2022

Bachelor,
møbeldesign og interiørarkitektur - KHIO 2017 - 2020


Årstudium kunst - KDC 2016 - 2017

Utstillinger

2022, Interkulturellt Museum, Oslo
“Hjertebank”, gruppeutstilling - bidro med prosjektet “RECONNECTING...”

14.10.2021, Morgenbladet (nett)
Brukt som illustrasjon på god bruk av ornamentikk med møbelet “Helt Sjef”
https://www.morgenbladet.no/kultur/kommentar/2021/10/14/