Gjennom en praktisk tilnærming til materialer og fullskala prototyper, får jeg en dypere forståelse av hva design er. Vakre objekter er ikke lett å skape. Med fokus på taktilitet, kvalitet, materialer og form ønsker jeg å skape glede og gi hverdagen høyere kunstnerisk og kulturell verdi.
Mine andre innfallsvinkler til design er lekenhet og fortelling. Lekenhet gjør det gøy. Hvis det ikke er gøy, skal man ikke gjøre det. Former og ideer kommer gjennom lekenheten og mitt syn på verden. Fortellingene er formidlet gjennom form. Her er målet mitt å stimulere til nysgjerrighet og fantasi. Kvalitet og skjønnhet kommer fra detaljene: overganger – dimensjoner – komposisjon – kombinasjon. Derfor finner jeg d’en i detaljene. Ikke d’en som i djevelen, men design!
portrett2.jpg

Utdannelse

Master,
m
øbeldesign og interiørarkitektur - KHIO 2020 -  pågående

Bachelor, møbeldesign og interiørarkitektur - KHIO 2017 - 2020

Årstudium kunst - KDC 2016 - 2017

Utstillinger

2022, Interkulturellt Museum, Oslo
“Hjertebank”, gruppeutstilling - bidro med prosjektet “RECONNECTING...”

14.10.2021, Morgenbladet (nett)
Brukt som illustrasjon på god bruk av ornamentikk med møbelet “Helt Sjef”