top of page
TUFTEPARK hangup + drikking.jpg

ODE TIL GALGEBERG OG BRUKSKUNSTEN

Bachelorprosjekt
Hjul og steile, galge, gapestokk og halshugging var noen av straffemetodene som ble brukt på Galgeberg i middelalderen. Det som forteller denne historien i dag er en liten blå plakett og stedsnavnet i seg selv. Dette har jeg gjort noe med.
Ved å kombinere en fortellende funksjon gjennom form og kvalitetene fra brukskunsten som jeg har forstått de, ønsker jeg at objektene jeg har designet står som stolte symboler på sitt sted. Kvaliteter fra brukskunsten som materialet det er utført i,
bruks- funksjonen det har, den menneskelige hånden på produktet og Galgebergs egen historie som rettersted har vært et rammeverk for dette prosjektet.
Objektene er en serie parkelementer som gjennom form forteller en lokal historie. Disse objektene er  3 tufte-elementet, 2 park-møbler og en drikkefontene. Disse er inspirert av de straffemetodene som fant sted på Galgeberg.
Jeg ønsker å tillegge en ekstra opplevelse av objektene enn bruksfunksjonen det har ved å skape refleksjon rundt hvorfor elementene er utformet slik som de er. Og dermed kanskje få mennesker til å se på bruks-objekter på en litt annerledes måte og sette større pris på de objektene man omgir seg med. 
galgepark.jpg
park masse elemnter.jpg
parklife.jpg
bottom of page