top of page
1111444.jpg

Mormyrus

1111.jpg
111333.jpg
skisse3.jpg
skisse1.jpg

Mormyrus er en svakt elektrisk fisk.
Det betyr at den navigerer og kommuniserer
gjennom elektriske signaler. Det er etter
denne fisken båten har fått sitt navn og
designelementer fra. Som for eksempel at den er
elektrisk drevet og at x-baugen kan
minne om snuten til fisken.
Mitt båtdesign er inspirert av snekker med
sin avrundede akterende, modernisert med
hekkaggregat og mulighet for å gå i plan.
Designet fokuserer på sosiale
dagsseilas med oppfordring til bading.

11112222.jpg
bottom of page