top of page
l1009947.JPG

Yatai

I sammarbeid med Jens Vik, Dugnad Days og arkitektene
bak den japanske paviljongen til venezia arkitekturbienale
2021, designet og bygget vi en yatai til Sletteløkka Grendehus.
Den japanske paviljongen var et gammelt hus fra Tokyo som
ble demontert, transformert og satt opp på Venezia
bienalen 2021. Det ble etter bienalen demontert igjen og
sendt videre til Sletteløkka hvor det på nytt skal få et langt
liv som et påbygg til det eksisterende grendehuset.
Yataien (en tradisjonell matvogn fra Japan) skal fungere som
flerbruksvogn i borettslaget. Vognen er laget av materialer
fra “japanhuset” i kombinasjon med noen få nye nordiske
materialer. Den fungerer som arbeidsbenk, matvogn og
leider til hemsen i det nye påbygget.
Prosjektet handler om gjenbruk av gamle materialer for å
bevare miljøet, jobbe for et bedre nabolag ved å skape et
samlingspunkt og knytte faglige internasjonale bånd
gjennom dugnad.
tekniskddd22222.jpg
IMG_0110.jpg
IMG_9980.JPG
Render yati.jpg
l1009956.JPG
IMG_0196.JPG
IMG_0197.JPG
bottom of page